Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizare

Bilanțul contabil: un instrument vital pentru afaceri și antreprenori

May 17, 2023
5
minutes of reading

În România, orice companie trebuie să întocmească anual o serie de documente contabile, iar în majoritatea cazurilor se impune întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

Ce este bilanțul contabil?

Un bilanț contabil oferă o imagine de ansamblu a situației financiare a companiei, prezentând

activele sale și modul în care acestea sunt finanțate prin pasive (datorii), fie prin capital

(vânzarea de acțiuni), sau printr-o combinație a ambelor.

Este un document contabil care prezintă activele companiei pentru o perioadă dată, precum un

trimestru sau un an fiscal.

Examinând bilanțul contabil, antreprenorii pot identifica din timp potențialele probleme

financiare și pot lua măsuri pentru a îmbunătăți starea financiară a companiei lor.

Baza acestui tip de document financiar este ecuația contabilă, conform căreia totalul activelor

trebuie să fie egal cu suma pasivelor și a capitalului propriu:

Active = Pasive + Capital propriu

Care sunt componentele unui bilanț contabil?

Structura bilanțului contabil poate varia ușor între organizații și industrii, dar există câteva

categorii și elemente care sunt aproape întotdeauna incluse în bilanțul contabil.

Vom trece în revistă pe scurt principalele elemente comune aferente activelor circulante,

activelor imobilizate, pasivelor curente, pasivelor pe termen lung și capitalului propriu.

1. Activele circulante (active curente)

Numerar, precum și alte active care pot fi transformate în numerar în următoarele 12 luni.

Printre exemplele de active circulante se numără:

 • numerar și echivalente de numerar;
 • creanțe comerciale și alte creanțe;
 • investiții;
 • stocuri;
 • active deținute în vederea vânzării.

2. Active imobilizate (active pe termen lung/fixe)

Proprietăți sau echipamente pe care societatea le deține și le utilizează în cadrul operațiunilor

sale pentru a genera venituri. Activele imobilizate sunt achiziționate pentru utilizare pe termen

lung (mai mult de un an). Valoarea lor scade în timp din cauza uzurii. Această modificare este

înregistrată ca depreciere în contul de profit și pierdere.

 • proprietăți, instalații și echipamente;
 • active intangibile (brevete, marca, drepturi de autor);
 • fondul comercial.

3. Pasive circulante (datorii curente)

Datorii și alte obligații față de creditori care vor fi scadente în următoarele 12 luni. Printre

exemplele de pasive curente se numără:

 • datorii comerciale și alte datorii;
 • cheltuieli salariale;
 • datorii fiscale curente;
 • alte datorii financiare;
 • datorii deținute în vederea vânzării.

4. Pasive imobilizate (pasive pe termen lung)

Datorii și alte obligații față de creditori care nu vor fi scadente în următoarele 12 luni.

Exemple de pasive pe termen lung includ:

 • împrumuturi de plătit;
 • datorii privind impozitul amânat;
 • alte datorii pe termen lung.

5. Capitaluri proprii

Acestea sunt profiturile acumulate de companie care nu au fost distribuite acționarilor.

 • capital social;
 • capital vărsat suplimentar;
 • profit nerepartizat.

ELEMENTE CHEIE

 • Bilanțul contabil este un document de bază folosit pentru a evalua o afacere.
 • Un bilanț prezintă activele, pasivele și capitalurile proprii ale unei companii.
 • Acesta oferă o imagine de ansamblu a finanțelor unei companii (ceea ce deține și ceea ce datorează) la data întocmirii.
 • Bilanțul contabil respectă ecuația conform căreia activele sunt egale cu suma pasivelor și a capitalurilor proprii ale acționarilor.

La Banqup, înțelegem importanța unor informații financiare precise și actuale, motiv

pentru care platforma noastră oferă o varietate de instrumente care te ajută să îți creezi

și să îți gestionezi situația financiară anuală.

Banqup este soluția ideală pentru a-ți gestiona finanțele și pentru a-ți duce afacerea la

următorul nivel.

Convinced of our stories?
Start your free account today.

Create your free account