Bine ați venit pe site-ul nostru Banqup! Noi și terții folosim cookie-uri pe site-urile noastre web. Le folosim pentru a îmbunătăți navigarea pe site, pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a ne ajuta în eforturile noastre de marketing. Puteți citi mai multe despre cookie-urile noastre și puteți modifica preferințele făcând clic pe „Vreau să modific setările individual”. Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate privind cookie-urile.
Digitalizare

Bilanțul contabil: un instrument vital pentru afaceri și antreprenori

May 17, 2023
5
minute de lectură

În România, orice companie trebuie să întocmească anual o serie de documente contabile, iar în majoritatea cazurilor se impune întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

Ce este bilanțul contabil?

Un bilanț contabil oferă o imagine de ansamblu a situației financiare a companiei, prezentând activele sale și modul în care acestea sunt finanțate prin pasive (datorii), fie prin capital (vânzarea de acțiuni), sau printr-o combinație a ambelor.

Este un document contabil care prezintă activele companiei pentru o perioadă dată, precum un trimestru sau un an fiscal.

Examinând bilanțul contabil, antreprenorii pot identifica din timp potențialele probleme financiare și pot lua măsuri pentru a îmbunătăți starea financiară a companiei lor.

Baza acestui tip de document financiar este ecuația contabilă, conform căreia totalul activelor trebuie să fie egal cu suma pasivelor și a capitalului propriu:

Active = Pasive + Capital propriu

Care sunt componentele unui bilanț contabil?

Structura bilanțului contabil poate varia ușor între organizații și industrii, dar există câteva categorii și elemente care sunt aproape întotdeauna incluse în bilanțul contabil.

Vom trece în revistă pe scurt principalele elemente comune aferente activelor circulante, activelor imobilizate, pasivelor curente, pasivelor pe termen lung și capitalului propriu.

1. Activele circulante (active curente)

Numerar, precum și alte active care pot fi transformate în numerar în următoarele 12 luni.

Printre exemplele de active circulante se numără:

 • numerar și echivalente de numerar;
 • creanțe comerciale și alte creanțe;
 • investiții;
 • stocuri;
 • active deținute în vederea vânzării.

2. Active imobilizate (active pe termen lung/fixe)

Proprietăți sau echipamente pe care societatea le deține și le utilizează în cadrul operațiunilor sale pentru a genera venituri. Activele imobilizate sunt achiziționate pentru utilizare pe termen lung (mai mult de un an). Valoarea lor scade în timp din cauza uzurii. Această modificare este înregistrată ca depreciere în contul de profit și pierdere.

 • proprietăți, instalații și echipamente;
 • active intangibile (brevete, marca, drepturi de autor);
 • fondul comercial.

3. Pasive circulante (datorii curente)

Datorii și alte obligații față de creditori care vor fi scadente în următoarele 12 luni. Printre exemplele de pasive curente se numără:

 • datorii comerciale și alte datorii;
 • cheltuieli salariale;
 • datorii fiscale curente;
 • alte datorii financiare;
 • datorii deținute în vederea vânzării.

4. Pasive imobilizate (pasive pe termen lung)

Datorii și alte obligații față de creditori care nu vor fi scadente în următoarele 12 luni.

Exemple de pasive pe termen lung includ:

 • împrumuturi de plătit;
 • datorii privind impozitul amânat;
 • alte datorii pe termen lung.

5. Capitaluri proprii

Acestea sunt profiturile acumulate de companie care nu au fost distribuite acționarilor.

 • capital social;
 • capital vărsat suplimentar;
 • profit nerepartizat.

ELEMENTE CHEIE

 • Bilanțul contabil este un document de bază folosit pentru a evalua o afacere.
 • Un bilanț prezintă activele, pasivele și capitalurile proprii ale unei companii.
 • Acesta oferă o imagine de ansamblu a finanțelor unei companii (ceea ce deține și ceea ce datorează) la data întocmirii.
 • Bilanțul contabil respectă ecuația conform căreia activele sunt egale cu suma pasivelor și a capitalurilor proprii ale acționarilor.

La Banqup, înțelegem importanța unor informații financiare precise și actuale, motiv pentru care platforma noastră oferă o varietate de instrumente care te ajută să îți creezi și să îți gestionezi situația financiară anuală.

Banqup este soluția ideală pentru a-ți gestiona finanțele și pentru a-ți duce afacerea la următorul nivel.

Începeți cu Banqup

Începeți să vedeți beneficiile afacerii administrate digital cu Banqup.

Activați Banqup